Diákok, tegyetek a közösségért!

Az elmúlt négy évben számos törvénymódosításnak lehettünk szemtanúi, ezek között volt a közösségi szolgálatokat érvényesítő törvény is. 

A törvény értelmében 50 óra önkéntes munka szükséges az érettségi kézhezvételéhez. A szabályzat csak azokra az érettségizőkre vonatkozik, akik 2016. január 1-e után kezdték tanulmányaikat. Természetesen a munka elvégzését a diákoknak igazolniuk is kell, és naplót kell vezetniük a pontos hely, idő és a tevékenység leírásával. Az igazolással kapcsolatos adminisztrációt az osztályfőnökök végzik. Az 50 órát a három évre (9. 10. 11. osztály) arányosan kell elosztani, azaz 15-16 óra jut egy évre. Egy nap alatt csak 3 óra közösségi munka teljesíthető, amelybe az oda- és visszautazás nem számít bele.

 eduline.hu

eduline.hu

A szolgálat teljesítésére eléggé tág munkalehetőség áll a rendelkezésünkre: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi és katasztrófavédelmi területeken tudjuk elvégezni. Ez természetesen rengeteg külön „munkahelyet” jelent. Iskolánkban a suli előtti park takarítására lehet jelentkezni. A gyülekezetben is több helyre keresnek szolgálókat (és a gyülekezeti szolgálat is elszámolható ebben az 50 órában). Különösen nagy szükség van a segítő kezekre a Gilicze István által vezetett takarító szolgálat a Csarnokban; természetkedvelő fiatalokat vár Szabó Attila 'bicepsz’ kertészeti munkákra; erős és hideget jól tűrő szolgáló testvéreket vár Klement Ferenc hótakarításra. Más területekkel kapcsolatban eligazítást Máté József iskolai főszervezőtől lehet kérni.

A közösségi szolgálat nem egy mai keletű dolog: szüleink, nagyszüleink sokat tudnának róla beszélni. De van ennél fontososabb dolog is: a krisztusi természettől ez egyáltalán nem áll messze, hisz Jézus is mondhatni „önkéntesen” szolgált az emberek felé. Semmilyen adományt nem kapott, csupán szeretetből tette ezt. Ezt nekünk is fontos követni. A Bibliában nem csak Jézusnál találunk önkéntes munkát: a templomot is önkéntesek építették fel. Mint már említettem, az előttünk lévő generációnak ez természetes volt. Ezt akkor nem személyenként tették, hanem az adott oktatási intézmény szervezte, és ez teljesen önkéntes volt a mostanival szemben, mert most a közmunka elvégzésével kapunk lehetőséget az érettségire.

Más országokban, például Amerikában, Európában ennek hatalmas hagyománya van. Amerikai szokás, hogy a diákok olyan területen végeznek közmunkát nyáron, ahol később is szeretnének elhelyezkedni. Így már gyakorlattal érkeznek, amikor éles lesz a helyzet. 
A közmunka remélhetőleg lehetővé teszi a mai fiatalság életfelfogásának megváltoztatását. Törekednünk kell – a közmunkát nem kijátszva – teljesíteni mind az ötven órát.

Bangó Izrael & Eggendorfer Noémi

Posted on June 9, 2015 .