Vallásos divat

Az emberi kultúra fejlődése elválaszthatatlan a jelek és jelképek használatától. A mai divat telis-tele van közkedvelt szimbólumokkal, amelyek jelentéstartalmát korántsem ismerjük igazán. A pólón levő halálfej egyértelmű üzenetet hordoz, na de mi a helyzet a háromszögekkel meg a szarvassal? Ezek vajon csak a design részei?

A világban ma szimbólumok tömkelegével vagyunk körülvéve. Ezeknek a jelképeknek mind sajátos jelentéstartalmuk van. A társadalmi, vallási, gazdasági és egyéb szimbólumok mellett ma a divat vált az emberek számára az egyik leginkább használt kommunikációs eszközzé.

Sokaknak az öltözködés egy csoporthoz való tartozást, vagy egy stílusirányzat követését jelenti, ezért számukra a motívumok eredete és üzenete általában nem mérvadó. És valóban, ha bemegyünk egy üzletbe, nem az lesz az első dolgunk, hogy a nekünk tetsző ruhadarab jelképrendszerét végigvizslassuk. Azonban sokszor helyesebben tennénk, ha mégis e mellett döntenénk, mivel a szimbólumok sok mindent közölhetnek nemcsak számunkra, hanem magunkról is.

A régiek az öltözködést kifejezőeszközként is használták. Például a hagyományos népviseletű asszonyok ruházatáról, mintázatáról meg lehetett állapítani, hogy a személy férjezett-e, vagy hogy milyen életkorú. Hasonlóan a férfiak öltözete is tükrözte viselője rangját és tisztségét. Ma már ezek a szempontok háttérbe szorultak, és helyettük a divat diktálja a következő trendeket. A szimbólumok jelentősége is ezzel együtt meggyengült. A mindenki számára egyértelmű jelek, mint a halálfej és a kereszt elveszítették jelentéstartalmukat. Pedig ezek a jelképek határozott üzenetet hordoznak, hasonlóan a ma elterjedt toll-, vagy bagolyemblémákhoz.

A következőkben néhány elterjedt, ma divatos szimbólumról olvashatsz, amelyekkel a mindennapokban és a gardróbodban is találkozhatsz. Lássuk őket! Nyisd ki a szemed!

Bagoly:
Éjszakai madárként szoros kapcsolatba hozzák az alvilággal, illetve a túl- és másvilággal. Sötétben látó szemei miatt viszont az elrejtett ismerőjeként, a bölcsesség jelképeként is számon tartják. Lélekvivő szerepe miatt Szibéria sámánjai előszeretettel hordanak fejdíszükön bagolytollat.

Denevér/vámpír:
Ma inkább Batman vagy Edward Cullen (Twillight) neveken cseng ismerősen. Bár a hallhatatlanság és az éberség jelképe, de egyértelműen a Sátánhoz köthető. A denevér a boszorkánytevékenységek elmaradhatatlan résztvevője, a rosszindulatú sötétség, a démoni erők hordozója. A bűnök allegorikus ábrázolásain az álnokság, a butaság megjelenítője. A filmművészetben megalkotott vámpírtörténetek többnyire a horrorisztikus elemekre építenek, és a végzetet, a tragikus magányt hangsúlyozzák.

Geometrikus ornamentika:
Ez egy mértani ábrákból és azok ismétléséből álló díszítés, amely egyes korszakok művészetére, illetve az emberábrázolást tiltó és az állatábrázolást is kerülő (judaizmus, iszlám) kultúrák művészetére jellemző. Ma a tömeggyártásban puszta dekorációvá üresedett, holott eredeti alkalmazásában kiemelkedő volt szimbolikus jelentősége. A háromszög, kereszt, pentagramma és egyéb alakzatok tulajdonságait és szimbolikáját hordozta.

Szarvas:
Ma az egyik legelterjedtebb jelkép a művészetben. A különböző kultúrák különböző jelentéstartalmat tulajdonítanak neki. A germán és a kelta mitológia a ciklikus regenerációval, a bőséggel és a termékenységgel hozza kapcsolatba. Kínában Sou-hszingnek, a halhatatlanság és a hosszú élet istenének hátas állata. A keresztény szimbolikában minden évben újranövő agancskoronája miatt a feltámadásnak és a hívő ember istenkeresésének jelképe.

Toll:
Az evilági súlyoktól mentes légi hatalom kifejezője, jelenthet könnyedséget, levegőbe való felemelkedést. A tollkorona a Nap sugaraira és az égi eredetű, felsőbb hatalomra utal. Ezért található meg az észak-amerikai indián törzsfőnökök fejdíszén, mivel azok a spirituális hatalmat jelölik.

Háromszög:
A háromszögnek van talán a szimbólumok közül a legtöbb jelentése.
Jelöli például az ember három fő összetevőjét: a testet, szellemet és a lelket, de különböző vallások eltérő jelentéseket tulajdonítanak neki. A kereszténységben a csúcsával felfelé fordított háromszög a Szentháromság szimbóluma. A lefelé mutató háromszög pedig a fekete mágia jele, amely a Szellem áramlását jelöli az anyagi felé. A háromszögbe rajzolt szem az isteni mindenhatóság és mindentudás kifejezője, és ezt a kabbalizmus és a szabadkőművesség is előszeretettel használja.
A francia forradalomban a háromszögbe foglalt istenszem a „Legfőbb Lény” szimbóluma volt.
Platón szerint viszont a háromszög a házasság szimbóluma.


Nem könnyű kiigazodni a szimbólumok különböző jelentéstartalmai között, ezért a legjobb, ha az ember a szívére hallgat.


A kabbala az utóbbi időben egyre nagyobb teret nyert a celebek és a divat világában. Követői tudatosan vagy önkéntelenül, de képviselőivé válnak a kabbalizmus tanításainak. A hírességek egy ehhez a valláshoz asszociált piros karkötőt hordanak a csuklójukon, hogy az őket figyelő esetleges gonosz szemektől megvédje őket. A vörös madzagon kívül azonban ma a divatban egyre jobban terjednek ennek az irányzatnak más jelképei is.

De mi is valójában a kabbalizmus?
A kabbala egy olyan tan, amely a zsidóság misztikus vonatkozásaival foglalkozik, és logikai magyarázatot próbál adni a Makrokozmosz (Univerzum) és a Mikrokozmosz (Ember) eredetére. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a szavak és a számok erejére, mivel az ő hitük szerint ezek magukban foglalják az Univerzum titkait. Ez az irányzat eredetileg a zsidóságon belül vált elterjedté, hiszen forrásként a Tóra, a Zóhár, és más tradicionális rabbinikus írásokat, illetve a zsidó szokásokat veszi alapul, hogy ezek magyarázatával bemutassa az ezoterikus tanokat. Ma már azonban bármilyen nemzetiségű személy ennek a vallásnak a beavatottjává válhat.

A vallás leghűebb követői a haszid zsidók, akik komoly szerepet szentelnek a Kabbalista elemektől elválaszthatatlan misztikus haszid szövegek tanulmányozásának. Hitük a jóindulatot, lelki tisztaságot, az örömöt és a szeretetet tartja követendő értéknek.

A hollywoodi sztárok közül Madonna a legelkötelezettebb ez az irányzat mellett, de mögötte felsorakozik még David és Viktoria Beckham, Guy Richie, Paris Hilton, Lindsey Lohen, Aston Kutcher, Demi Moore és még sokan mások.

Csermák Debóra

Posted on April 3, 2015 .