Jézus is politizált

Beszélgetés Szobota Zoltánnal, a Hetek lapszerkesztőjével.

Miért kell a keresztényeknek a közélettel foglalkozniuk?
Az egész Biblián végigvonul, hogy az Istennel való közösség nem egy befelé fordulást és a világból való kivonulást, hanem ebből a közösségből származó értékekkel a világ megváltoztatását jelenti. A politika egy erkölcsi kérdés, amiatt, hogy a hatalomgyakorlásról szól. Ezért ebben a leghatékonyabban azok tudnak részt venni, akár a jogalkotás, a jogalkalmazás területén, akár bármilyen közéleti szerepvállalással, akik az egyetlen valódi mérce, a Biblia, Isten Igéje alapján tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között.

Akkor a közéletben a politika a leghangsúlyosabb, amivel foglalkoznunk kell?
Nem a politika a leghangsúlyosabb, csak a politika van a legnagyobb hatással arra, hogy egy ország jövője milyen irányba megy. Ez nem azt jelenti, hogy minden keresztény legyen politikus, de hogy részt kell benne vennünk, és hogy tudatos állampolgárként azzal a plusszal, ami a Bibliából következik, be kell szállnunk, az biztos.

A Biblia mit mond még arról, hogy miért vegyünk részt a közügyekben, politikában?
Amikor Izrael fiai a 70 éves babiloni fogságban voltak, akkor Jeremiás levelet írt a zsidó véneknek, akiket már deportáltak Babilonba, és azt mondta, hogy ne legyetek közömbösek, kiábrándultak abban a fogságban, ahova mentetek, és amíg ott vagytok, mindent kövessetek el a város jólétéért, mert az a ti jólétetek. Ha ti beléptek a politikába, közéletbe, és nem úgy vagytok aktívak, hogy csak magatokra, hanem az egész közösségre gondoltok, az automatikusan a ti jóléteteket is biztosítja. Nekünk nem érdekünk például, hogy betiltsák a muszlim vallást Magyarországon, az az érdekünk, hogy pacifikáljuk, tehát hogy minden vallás, ami nem veszélyes a társadalomra, szabadon kifejthesse a nézeteit, függetlenül attól, hogy arról mit mond a Biblia. Mi abban a mezőben mozgunk, amit vallásszabadságnak hívnak. A vallásszabadságért való küzdelem pedig előkészíti az utat az evangelizáláshoz. A Biblia tanítása szerint Isten Izraelhez és a valódi keresztényekhez való viszony alapján fogja megítélni a nemzeteket. Ezért már most úgy kell befolyásolni a döntéshozókat, hogy Magyarország majd a “juhok” közé kerüljön az új világrend megalapításakor.

Jézus is politizált?
Abszolút! A Jézus korabeli társadalomban nem lehet szétválasztani a vallást a politikától, mert a pártok vallási pártok voltak, farizeusok, szadduceusok, zelóták stb. Jézus korára már szembesültek azzal a zsidók, hogy nem a görög birodalom az utolsó, hanem jön még egy birodalom, tehát elszámították magukat Dánielnél. Ez viszont olyan szinten polarizálta a társadalmat, hogy létrejöttek vallási csoportok, akiknek a politikai céljuk pontosan az volt, hogy újraértelmezzék a Messiás eljövetelével kapcsolatos kérdéseket.

Jézus korában más színtere volt a politikának. Szerinted ma hol a helye ebben a fiataloknak?
A legfontosabb, hogy legyen érdeklődésük. Ne csak azzal legyenek elfoglalva, hogy hogyan néznek ki, mit esznek, megvan-e a legújabb kütyüjük, és hány haverjukat tudják bejelölni a Facebookon, hanem arra is figyeljenek, hogyan értelmezik a környezetüket, a kort, amiben élnek, és ezzel kapcsolatos dolgokat olvassanak, vagy például nézzenek híradót. Nem azért, mert annyira izgalmas a híradó, hanem mert képben kell lenniük, hogy hol élnek, kik döntenek a sorsukról, és hogy azok, akik a sorsukról döntenek, milyen emberek, mit képviselnek, annak mennyiben van köze az igazsághoz és a keresztény értékrendhez, vagy mennyiben ellentétes azzal.

Hogyan és mivel lehetne felkelteni az érdeklődést a közélet iránt?
Lehet, hogy népszerűtlen, amit mondok, de ez elsősorban a szülők dolga. A következő esély, hogy az iskola, a gyülekezet tudja ezt pótolni. A gyülekezet nem egy befelé forduló szekta, hanem egy kifelé forduló közösség, ami több szálon kapcsolódik a társadalomhoz, például médiafelületeken keresztül. Ezek a médiafelületek (Hetek, ATV, stb.) a világnézetünk alapján értelmezik a valóságot, és segítenek egy keresztény fiatalnak abban, hogy például a társadalmi igazságosság alapján hogyan kell megközelíteni egy témát.

Egy régebbi Hetekben írtatok arról, hogy van jelenleg is egy olyan irányvonal, ami igyekszik a keresztényeket távol tartani a politikától, és a társadalmi felelősségvállalásukat a karitatív tevékenységre korlátozni. Miért zavarja a világot a keresztények véleménye?
A világ egy relatív igazságot fogad el, és mindig az érdekeinek megfelelően dönti el, hogy mi az igaz, és mi a hamis. A keresztények pedig a Biblia alapján nagyon egzakt és megkérdőjelezhetetlen módon mondják valamire, hogy igaz vagy hamis. Ez a radikális módon való szétválasztás fenyegetettséget jelent a világ számára, hiszen egy hívő bizonyos kérdésekben (pl.: abortusz, eutanázia, homoszexualitás, stb.) hajthatatlan, mert összeegyeztethetetlennek tartja azzal a világnézettel, amit ő képvisel.

Hogyan és hol érdemes a híreket olvasni?
Sokfelől kell olvasni a híreket, mivel Magyarországon nincsen független média. Egy eseményről egy baloldali orgánum teljesen máshogy számol be, mint egy jobboldali. Ezért ha valaki megnézi a hvg.hu híreit, akkor utána meg kell néznie az mno.hu-n is a híreket. Ha egy fiatalban van érdeklődés a politika és a közélet iránt, akkor egy bő fél óra alatt képbe tud kerülni, hogy mi újság itthon és a nagyvilágban. 

Posted on April 3, 2015 .