Migráció, népességcsökkenés és elöregedés

Hazánkban, és egész Európában égetően fontos téma a népesség változás. Habár van egy két üdítő jó hír, mennyiségük elenyésző a lehangoló adatokkal szemben.

A népesség alakulás Európai viszonylatokban

A csökkenést, illetve növekedést is más-más tényezők befolyásolják, mint például a születési és halálozási arány, a családösszetételek változása, valamint a vándorlások. 
Egy kis pozitívumként említsük, meg azokat az európai országokat ahol a népesség növekedik; Írország, Franciaország, Nagy-Britannia, A Benelux államok, Észak-Olaszország, Lengyelország Csehország és Szlovákia.

Viszont, ha van jó, van rossz hír is; Spanyolország nyugati részén, Kelet-Németországban, a balti országokban, a Balkánon, továbbá Magyarországon és Ausztria keleti részén határozott a csökkenő tendencia.

Hozzáértők véleménye szerint a növekedés két dolognak köszönhető; az életkor kitolódásának, vagyis az elöregedésnek, és a bevándorlásnak. Számos európai országban évek óta folyamatosan csökken a születő gyermekek száma, mely további problémákat generál. Hisz ha nincs elég gyerek, felnőve kevés, szülő, munkaképes ember lesz, aki eltartaná a társadalmat. Az elöregedés nem a leg optimálisabb megoldás, hisz a 65. életévet átlépők nem dolgoznak. Természetesen el kell őket tartani, azonban ez határozottan az új generáció feladata. 

Nem véletlenül mondta Isten az 1 Mózes 1-ben a következőket;
1Móz 1:27 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.
1Móz 1:28 És megáldá Isten őket, és monda nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Másrészről ott a bevándorlás, mely, ha nagymértékben fokozódik, a befogadó nép pusztulását is jelentheti.

Magyarország adatai

Tavaly 31 500 magyar hagyta el országunkat minimum egy évre. Ez a szám hozzávetőlegesen másfélszer annyi, mint az előző évben, állítja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Külföldre túlnyomó részt fiatalok mennek; 44%-uk 30 év alatti. A kivándorlók több mint fele, 54%-a férfi. A legkecsegtetőbb helyek még mindig Németország, Ausztria és Egyesült Királyság.

5Móz 15:4 De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, hogy bírjad azt.

Kellemes hír, hogy megállás nélkül csökkent az abortuszok száma, sőt tavaly rekordot döntöttünk. Az eddigi évek legalacsonyabb eredménye volt a 32 700. Ebből következik, hogy egyre több gyerek jön a világra, egyre nagyobb az esély a növekedésre. (A legtöbb abortuszt 1969-ben végezték, mikor 270 000 embriót öltek meg.)

Hazánkban az egyetlen terület ahol a népesség növekszik az a főváros és annak környéke. Érthető, hogy minden sikerre vágyó fiatal a nagyvárosok régióit választja, azonban így rohamosan nő a falvak, és vidéki városok elnéptelenedésének veszélye.
Ha továbbra is ugyan ebben az ütemben és irányban történnek változások, 500 év se kell, és a magyar nemzet eltűnik a föld színéről.

Adatok innen és innen

Czine Sára